Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

30

Phường Quảng Tiến nằm ở hữu ngạn sông Mã.

 • Phía đông giáp phường Quảng Cư.
 • Phía nam giáp phường Trung Sơn và phường Quảng Châu.
 • Phía tây giáp phường Quảng Châu.
 • Phía bắc giáp xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Bán đất phường Quảng Tiến, Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa:

Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

21

Phường Quảng Cư nằm ở hữu ngạn sông Mã.

 • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
 • Phía tây giáp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
 • Phía nam giáp phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
 • Phía bắc giáp các xã Hoằng Châu, Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Bán đất phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

39

Phường Quảng Châu nằm ở trung tâm của thành phố Sầm Sơn, thuộc hữu ngạn sông Mã.

 • Phía đông giáp các phường Quảng Tiến, Trung Sơn
 • Phía đông nam giáp các phường Bắc Sơn, Trường Sơn
 • Phía nam giáp phường Quảng Vinh
 • Phía tây giáp phường Quảng Thọ
 • Phía bắc giáp các xã Hoằng Tân, Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Bán đất phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

Bất Động Sản

Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

24

Vị trí của Phường Bắc Sơn của Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa có thể định hình như sau:

 • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
 • Phía nam giáp phường Trường Sơn
 • Phía tây giáp các phường Trường Sơn, Quảng Châu
 • Phía bắc giáp phường Trung Sơn.

Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

Bất Động Sản

Bán đất phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

18

Phường Trường Sơn nằm ở cực nam của thành phố Sầm Sơn.

 • Phía đông và phía nam giáp vịnh Bắc Bộ.
 • Phía tây giáp phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn (sông Đơ là ranh giới tự nhiên).
 • Phía bắc giáp phường Quảng Châu và phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Bán đất phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa