Giao thông

Cách đi xe khách từ Bắc Ninh về Thanh Hóa

31

Từ Bắc Ninh về Thanh Hóa, bạn có thể đi xe thẳng từ Bắc Ninh về hoặc bạn phải bắt xe xuống bến xe Giáp Bát của Hà Nội, sau đó từ Giáp Bát bắt xe Hà Nội về Thanh Hóa.

Nhà xe đi từ Bắc Ninh về Thanh Hóa

Bạn có thể liên hệ một trong các nhà xe dưới đây nhé:

1. Xe

2. Xe

3. Xe

Nhà xe đi từ Hà Nội về Thanh Hóa

Có rất nhiều nhà xe trong tuyến này, bạn xem chi tiết ở bài viết Cách đi xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa