Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

29

Phường Quảng Tiến nằm ở hữu ngạn sông Mã.

  • Phía đông giáp phường Quảng Cư.
  • Phía nam giáp phường Trung Sơn và phường Quảng Châu.
  • Phía tây giáp phường Quảng Châu.
  • Phía bắc giáp xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Bán đất phường Quảng Tiến, Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa: