Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

20

Phường Quảng Cư nằm ở hữu ngạn sông Mã.

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
  • Phía tây giáp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
  • Phía nam giáp phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
  • Phía bắc giáp các xã Hoằng Châu, Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Bán đất phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa