Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Vinh, Sầm Sơn, Thanh Hóa

24

Phường Quảng Vinh nằm ở phía nam của thành phố Sầm Sơn, ven Vịnh Bắc Bộ với chiều dài 3 km bờ biển.

  • Phía đông giáp phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
  • Phía đông nam giáp Biển Đông
  • Phía tây giáp xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa và xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn
  • Phía nam giáp xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn
  • Phía bắc giáp các phường Quảng Thọ, Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn

Bán đất Phường Quảng Vinh, Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa:

Bất Động Sản

Bán đất phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

21

Phường Quảng Cư nằm ở hữu ngạn sông Mã.

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
  • Phía tây giáp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
  • Phía nam giáp phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
  • Phía bắc giáp các xã Hoằng Châu, Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Bán đất phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa