Bất Động Sản

Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

24

Vị trí của Phường Bắc Sơn của Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa có thể định hình như sau:

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
  • Phía nam giáp phường Trường Sơn
  • Phía tây giáp các phường Trường Sơn, Quảng Châu
  • Phía bắc giáp phường Trung Sơn.

Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa